Семидубська громада
Рівненська область, Дубенський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення сільської ради "Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Семидубської сільської ради на 2022 рік"

Дата: 28.05.2021 13:59
Кількість переглядів: 412

I. Визначення проблеми

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України сільські ради встановлюють  місцеві податки і збори.

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції сільської ради.

Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території Семидубської сільської  ради єдиного податку на 2022 рік.

Проблемою є те, що в разі не встановлення сільською радою місцевих податків, будуть застосовуватися мінімальні ставки податку, визначені в Податковому кодексі України, при цьому не будуть враховані інтереси громади по встановленню таких ставок.  Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати єдиного податку, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем сільської ради та покращення її інфраструктури.

         За даними бухгалтерського обліку та звітності Семидубської сільської  ради платники єдиного податку І–ІІ груп, для яких ставки регулюються  рішенням сільської ради, сплатили до сільського бюджету в 2020 році 2 176,5  тис.грн. 

Основні групи, на які зазначена проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

          З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах об'єднаної територіальної громади, і пропонується прийняття рішення сільської ради “Про встановлення єдиного податку на території Семидубської сільської ради ”, так як проблема встановлення ставок не може бути розв’язана ринковими механізмами.

II. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

-   виконання вимог чинного законодавства.

- врегулювання правовідносин між Семидубською сільською радою та суб’єктами господарювання в процесі нарахування та сплати єдиного податку.

-  встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до сільського бюджету для виконання програм економічного і  соціального розвитку території громади.

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

По закінченню 2021 року діюче на території громади рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди. Суб’єкти господарювання залишаться без нормативного акту.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок податку для суб’єктів господарювання (оскільки законом не встановлено розмір мінімальної ставки вона дорівнює 0%),  що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2022 році. 

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження до сільського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Належне фінансування програм економічного і  соціального розвитку території громади.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

По закінченню 2021 року рішення про встановлення єдиного податку має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.

Відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  єдиний податок буде справлятись виходячи з норм Кодексу із застосуванням ставок податку для суб’єктів господарювання,  що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету у 2022 році.   

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп.

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, сталість надходжень до сільського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм економічного і  соціального розвитку території громади.

 

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Можливе незначне зменшення споживчих цін

Відсутні

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Виділення коштів з сільського бюджету на програми економічного і  соціального розвитку території громади.

 

 

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (1 відсоток).

 

 

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками (1 відсоток).

Витрати на сплату податку зменшаться, при цьому конкурентоспроможність не зміниться.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Відсутні

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податок за ставками згідно рішення Семидубської сільської ради.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1 «Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)»

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

Альтернатива 2 «Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп»

Сумарні витрати для суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці "Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта")

-

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

1

Рішення про встановлення єдиного податку на 2021 рік не буде діяти у 2022 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Проблема сплати податку в мінімальному розмірі буде існувати до 2023 року.

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

4

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

Належне фінансування програм економічного і  соціального розвитку території громади.

 

 

Суб'єкти господарювання І-ІІ груп будуть сплачувати податок за максимальними ставками згідно рішення Семидубської сільської ради без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Для держави і громадян вигоди відсутні.

Суб’єкти господарювання                будуть сплачувати єдиний податок за мінімальними ставками (5-10 відсотків).

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за мінімальними ставками, що суттєво зменшить надходжень у сільський бюджет.

 

Рішення про встановлення єдиного податку на 2021 рік не буде діяти у 2022 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Сільська рада не отримає належного фінансування програм економічного і  соціального розвитку території .

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта відповідно до Податкового кодексу України з діючими у 2021 році максимальними ставками для платників єдиного податку І-ІІ груп

 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

Не прийняття регуляторного акта (залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Рішення про встановлення єдиного податку на 2021 рік не буде діяти у 2022 році, що значно зменшить надходження до сільського бюджету. Громада не отримає належного фінансування програм економічного і  соціального розвитку території громади.

 

 

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Даним регуляторним актом  передбачається  встановлення на території сільської ради порядку сплати єдиного податку, Зазначену проблему планується розв'язати шляхом:

1. Розробки проекту рішення та аналізу регуляторного впливу до нього.

2. Проведення консультацій  з суб'єктами господарювання.

3. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території  Семидубської сільської ради на 2022 рік » з метою отримання зауважень та пропозицій.

4. Підготовка експертного висновку.

5. Прийняття рішення.

6. Оприлюднення рішення.

7. Проведення заходів з відстеження прийнятого рішення.

8.  Встановлення ставок єдиного податку.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна  криза, значні темпи інфляції, різке здорожчання тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати. Ці фактори впливають на рівень платоспроможності населення та призводять до закриття підприємницької діяльності.

         Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

          Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акта обмежений. Строк дії регуляторного акта з 01.01.2022 року по 31.12.2022 року із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.      

           Проект рішення оприлюднюється на офіційній сторінці Cемидубської сільської ради в мережі Інтернет за адресою: http://semydubska-gromada.gov.ua/

    Один екземпляр надається до місцевого органу  ГУ ДПС України в Рівненській області.

 

       VIII. Визначення показників результативності регуляторного акту.

         Відстеження ефективності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями:

- обсяг надходжень єдиного податку  до сільського бюджету, пов'язаний з дією акта, грн..;

- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акту;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту;

         ІХ. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися виконавчим комітетом Семидубської сільської ради .

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

  • аналітичні показники управління ГУ ДПС в Рівненській області;
  • інформація фінансового відділу Семидубської сільської ради.

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

           Сільський голова                                                             Микола КОВАЛЬЧУК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь