Семидубська громада
Рівненська область, Дубенський район

Розпорядження сільського голови з основної діяльності №99 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради»

Дата: 28.04.2021 13:11
Кількість переглядів: 1416


У К Р А Ї Н А                                                                                 
СЕМИДУБСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА                                          

ДУБЕНСЬКОГО  РАЙОНУ  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ З ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    
    
    28.04.2021                                                                                   № 99
    
    Про затвердження 
    Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради
     
    З метою визначення механізму проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради; відповідно до  п. 2 ст. 26  Закону України «Про освіту», ст. 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту»; керуючись п.20 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; за рекомендацією постійної комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, освіти та фізичного виховання, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та протидії корупції,
     
1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради (додається).
    
2. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою.
     
    
    
    Сільський голова                     Микола КОВАЛЬЧУК
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                                   
    
                                                   ДОДАТОК
                                                   до розпорядження сільського голови
                                                   Семидубської сільської ради
                                                   від 28.04.2021 №99   
     
    ПОЛОЖЕННЯ
    про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради
  1. Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради (далі – Положення) розроблене на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 №291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти».
     
  2. Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради за результатами проведення конкурсного відбору.
     
  3. Посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради, згідно Закону України «Про загальну середню освіту», може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту ступеня, не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
     
  4. Призначення керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради здійснює Семидубська  сільська рада Дубенського району Рівненської області за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення строкового трудового договору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше). Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської  сільської ради або продовжити роботу в тому самому закладі на іншій посаді.
     
  5. Конкурс складається з таких етапів:
  1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
  3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
  4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством  вимогам;
  5)  допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
  6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
  7) проведення конкурсного відбору;
  8) визначення переможця конкурсу;
9) оприлюднення результатів конкурсу.
     
  6. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснює відділ освіти, культури, молоді та спорту Семидубської  сільської ради.

  7. Рішення про проведення конкурсу приймає засновник:
    – одночасно з  прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської  ради;
    – не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору або контракту укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти комунальної власності  Семидубської сільської ради;
    – упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
     
  8. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті Семидубської сільської ради  наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
    – найменування і місцезнаходження закладу;
    – найменування посади та умови оплати праці;
    – кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та Статуту відповідного закладу освіти;
    – вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
    – дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
    – прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.
     
  9. Для проведення конкурсу Семидубська сільська рада формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:
    – засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);
    – відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);
    – інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).
    У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу також можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.
    Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.
    Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Семидубської сільської ради протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.
    Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.
     
  10. Для участі у конкурсі подають такі документи:
    1) заява про участь у конкурсі з поданням згоди на обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (Додатки  №1, №2);
    2) автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
    3) копія паспорта громадянина України;
    4) копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
    5) документ, що підтверджує володіння державною мовою;
    6) копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на день їх подання;
    7) довідка про відсутність судимості;
    8) довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
    9) мотиваційний лист, складений у довільній формі.
    Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
    Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошені строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
    Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.
     
  11.  Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
    – перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
    – приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
    – оприлюднює на офіційному веб-сайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).
    До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:
    – не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону;
    – подали не всі документи, визначені цим Законом, для участі в конкурсі;
    – подали документи після завершення строку їх подання.
     
  12. Уповноважена особа, відповідальна за проведення конкурсу,  зобов’язана організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
     
  13. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
    – перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
    – перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
    – публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах конкурсного випробування.
    Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у розпорядженні Семидбської сільської ради про проведення конкурсу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Семидубської  сільської ради.
    Засновник за можливості забезпечує відеофіксацію та відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.
    Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.
     
  14.  Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на офіційному веб-сайті Семидубської сільської ради.
     
  15.  Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
    – відсутні заяви про участь у конкурсі;
    – до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
    – жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.
    У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.
     
  16. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу Семидубська сільська рада призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.


Додаток №1
до Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради Дубенського району Рівненської області

ПЕРЕЛІК 
питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти


І. Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

1. Що входить до системи освіти?
2. Що належить до невід'ємних складників системи освіти?
3. Хто належить до органів управління у сфері освіти?
4. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?
5. Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?
6. Що належить до обов'язкових складових Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)?
7. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?
8. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?
9. Які заклади освіти можуть визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності?
10. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?
11. Які рівні повної загальної середньої освіти особа має право здобувати в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до її місця проживання?
12. За якої умови юридична особа має статус закладу освіти?
13. У якому статусі може діяти заклад освіти як суб'єкт господарювання"?
14. До яких документів заклад освіти зобов'язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті (у разі його відсутності - на веб-сайті свого засновника)?
15. Які плакати, стенди, листівки, або інші об'єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?
16. Хто може бути засновником закладу освіти?
17. Кому засновник або уповноважений ним орган (особа) може делегувати окремі свої повноваження?
18. Що належить до обов'язків засновника закладу освіти?
19. Хто затверджує статут закладу освіти"?
20. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?
21.Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?
22. Якими документами визначаються повноваження (права і обов'язки) та відповідальність керівника закладу освіти?
23. Хто здійснює управління закладом освіти?
24. Хто представляє заклад освіти у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами?
25. Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти?
26. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм?
27. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?
28. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?

29. Хто не може входити до складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
30. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?
31. Який м орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?
32. За чиєю ініціативою створюються органи громадського самоврядування в закладі освіти?
33. Хто є учасниками освітнього процесу?
34.У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійних кваліфікацій?
35. Хто має обов'язок захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства?
36. Кому держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками (у тому числі електронними), посібниками?
37. На яку посадову особу Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти?
38. З якою метою утворюються інклюзивно-ресурні центри?
39. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?
40. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?
41. Яким шляхом держава здійснює фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
42. У який спосіб забезпечується доступність інформації, відтвореної в документі про освіту, для особи з порушенням зору?
43. Кому належить право брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану?
44. Які документи можуть складатися в закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?
45. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?
46. Що передбачає «розумне пристосування?
47. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?
48. Хто здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти?
49. Що має зробити педагогічний працівник, який став свідком булінгу (цькування) здобувача освіти?
50. Що визначає стандарт освіти?
51. На основі якого документа розробляється освітня програма?
52. Що містить освітня програма?
53. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?
54. Який вид освіти передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов'язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям?
55. Які форми здобуття освіти є індивідуальними?
56. Хто організовує освітній процес на сімейній (домашній) формі здобуття освіти?
57. У який спосіб здійснюється організація навчання здобувачів освіти за мережевою формою здобуття освіти?
58. Яка освіта вважається спеціалізованою?
59. Яке спрямування профільної середньої освіти передбачає поглиблене вивчення здобувачами освіти окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти?
60. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до ключових?
61. Що належить до результатів навчання здобувачів освіти?
62. З якого віку, як правило, здобувається початкова освіта?
63. Що належить до обов'язків здобувачів освіти?
64. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?
65. Що належить до обов'язків батьків здобувачів освіти?
66. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?
67. Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?
69. Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?
69. Хто обирає вид, форму та суб'єкта підвищення кваліфікації?
70. У який спосіб педагогічна (вчена) рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників?
71. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?
72. За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження?
73. Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб'єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?
74. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?
75. За рахунок яких коштів не можуть фінансуватися суб'єкти освітньої діяльності?
76. Хто має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?
77. Що лежить в основі формули, згідно з якою визначається порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами?
78. Ким затверджуються схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти?
79. Де можуть розміщувати тимчасово вільні кошти державні та комунальні заклади освіти?
80. За кошти якого бюджету забезпечуються підвезенням до закладу освіти й у зворотному напрямку здобувачі загальної середньої освіти, які проживають у сільській місцевості і потребують підвезення?
81.За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників?
82. На скільки підвищується посадовий оклад педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії?
83. Якою є щомісячна надбавка педагогічним працівникам за вислугу років понад 10 років?
84. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?
85. У якому розмірі держава забезпечує виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов'язків?
86. Який розмір заробітку зберігається за педагогічним працівником у разі захворювання, яке тимчасово унеможливлює виконання ним посадових обов'язків?
87. В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?
88. Що означає «якість освіти»?
89. Що означає «якість освітньої діяльності»?
90. Що може включати система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти)?
91. Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?
92. За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти?
93.Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?
94. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?
95. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?
96. У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)?
97. Що вважається порушенням академічної доброчесності?
98. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?
99. Хто акредитує громадські фахові об'єднання та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти)?
100. Що належить до прав суб'єктів громадського нагляду (контролю)?


ІІ. Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

1. Що належить до системи загальної середньої освіти?
2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?
3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?
4. Що таке «цикл освітнього процесу»?
5. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?
6. В якому циклі базової середньої освіти організовується базове предметне навчання?
7. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?
8. Який структурний підрозділ закладу загальної середньої освіти забезпечує проживання та утримання учнів?
9. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?
10. Які заклади загальної середньої освіти забезпечують здобуття освіти особою, яка перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я?
11. Який тип закладу забезпечує здобуття загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку?
12. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?
13. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?
14. В яких містах можуть діяти комунальні ліцеї?
15. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?
16. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?
17. В яких випадках підлягає переоформленню ліцензія закладу загальної середньої освіти?
18. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?
19. 3 якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?
20. Скільки років є чинним сертифікат, що засвідчує успішні результати громадської акредитації закладу загальної середньої освіти?
21. Які умови в закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?
22. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?
23. Хто зобов'язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти?
24. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?
25. За якої умови підвезення учнів і педагогічних працівників до закладу загальної середньої освіти та у зворотному напрямку може здійснюватися не шкільними автобусами, а іншим транспортом?
26. Що може бути підставою для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти?
27. На який строк укладається трудовий договір з особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?
28. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?
29. Яка особа не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти?
30. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?
31. Хто визначає посадові обов'язки працівників закладу загальної середньої освіти?
32. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної середньої освіти?
33. За якої умови засідання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти є правомочним?
34. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу?
35. 3 якою періодичністю скликаються загальні збори трудового колективу закладу загальної середньої освіти?
36. Що належить до прав органів учнівського самоврядування?
37. Якими є вимоги до осіб, які приймаються на посади педагогічних працівників?
38. Що належить до обов'язків педагогічних працівників?
39. Яких принципів зобов'язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?
40. Що вимагається від особи, яка не має досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника?
41. Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?
42. У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує педагогічних працівників до виконання обов'язків педагога-наставника?
43. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?
44. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?
45.Яким є розмір доплати педагогічному працівнику за проведення позакласної роботи з учнями?
46. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?
47. Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?
48. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року?
49. Хто може бути асистентом учня?
50. На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?
51. Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівника?
52. Якою є мінімальна тривалість навчального року?
53. Хто визначає структуру  тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?
54. Якою є мінімальна тривалість безперервної навчальної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти для 2-4 років навчання?
55. Якою є мінімальна тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року?
56. Хто визначає режим роботи закладу загальної середньої освіти?
57. 3 якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної середньої освіти?
58. Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?
59. Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?
60. Яким документом визначається перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною мовою і мовою національної меншини?
61. Яким документом визначається перелік обов'язкових і вибіркових навчальних предметів (інтегрованих курсів), кількість навчальних годин на тиждень для конкретного закладу освіти?
62. Що визначає модельна навчальна програма?
63. Що є підставою для залучення до реалізації освітньої програми міжшкільного ресурсного центру?
64. На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?
65. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?
66. В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною (домашньою) формою?
67. В який спосіб здійснюється визнання результатів навчання, що були здобуті учнем шляхом неформальної або інформальної освіти?
68. Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?
69. За якої умови заклад загальної середньої освіти може запровадити власну шкалу оцінювання результатів навчання учнів?
70. В якому випадку оцінювання результатів навчання учня може проводитися достроково?
71. В який період учень, який не має результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації, може пройти таке оцінювання та/або атестацію?
72. Який документ видається учневі щороку при переведенні його на наступний рік навчання?
73. Для чого здійснюється державна підсумкова атестація?
74. 3 яких предметів обов'язково складається державна підсумкова атестація?
75. В якій формі проходять державну підсумкову атестацію учні, які завершують здобуття профільної середньої освіти?
76. За якої умови заклади освіти можуть видавати документи про загальну середню освіту?
77. Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту (їх бланки)?
78. За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є не педагогічними працівниками, до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти (для проведення навчальних занять, семінарів тощо)?
79. За яких умов учні мають право на отримання додаткових індивідуальних або групових консультацій, занять?
80. Які діти обов'язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?
81. Що забороняється здійснювати при зарахуванні дітей до закладу освіти для здобуття початкової освіти?
82. В якому випадку може не проводитися конкурс при зарахуванні дітей для здобуття профільної середньої освіти до державних, комунальних корпоративних закладів освіти?
83. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?
84. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?
85. Якою є гранична наповнюваність класів-комплектів у початковій школі?
86. Які вимоги встановлено для поділу класу на групи (в державному, комунальному закладі загальної середньої освіти)?
87. Хто розподіляє учнів між класами (групами)?
88. Як може бути забезпечено здобуття освіти учнями, якщо їх кількість не дозволяє утворити клас?
89. За якої умови в закладі загальної середньої освіти створюється спеціальний клас?
90. Що є підставою для утворення групи подовженого дня в закладі загальної середньої освіти?
91. За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп подовженого дня в комунальних закладах освіти?
92. За якої умови дозволяється залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об'єднаннями?
93. За якої умови батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей?
94. Якими документами визначаються види та форми заохочення та відзначення учнів у закладі загальної середньої освіти?
95. Хто приймає рішення про заохочення (відзначення) учня?
96. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?
97. Яке право гарантується особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, під час здобуття повної загальної середньої освіти?
98. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?
99. Що визначає індивідуальна програма розвитку?
100. Ким розглядається з питання спроможності закладу освіти забезпечити реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії учня?

ІІІ. Питання на знання Концепції реалізації державної політики 
у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 
на період до 2029 року.
1. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання?
2. Що є метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
3. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник Нової української школи — це…
4. Шляхом чого відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року передбачається здійснити розв’язання проблеми?
5. Розроблення яких державних стандартів загальної середньої освіти передбачає реформування змісту загальної середньої освіти загальної середньої освіти?
6. На чому повинні ґрунтуватися державні стандарти загальної середньої освіти?
7. Які ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?
8. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції?
9. Перехід до чого передбачає реформування структури загальної середньої освіти?
10. Чому сприятиме профільна школа академічного спрямування?


Додаток 2
до Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради Дубенського району Рівненської області

ЗРАЗОК
ситуаційного  завдання


Ситуація.
         Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли.
Чи мають таке право батьки учнів?
Які дії директора школи?

Додаток 3
до Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради Дубенського району Рівненської області

КРИТЕРІЇ
оцінювання учасників конкурсу  

   1. Перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти здійснюється шляхом письмового тестування. Із загального переліку питань для кожного учасника тестування надається 30 тестових питань. Кожне питання передбачає 4 варіанти відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді, тестове питання вважається неправильно розв’язаним. Для визначення результатів письмового тестування використовується така схема: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Загальна кількість балів, яку можна отримати за результатами тестування становить 30 балів. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50%).
   2. Загальний час для проведення тестування повинен становити не більше 40 хвилин.
   3. Кандидати, які за результатами набрали менше 50%, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження  протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.
   4. Про дату та час, передбачений для перевірки знання законодавства та розв’язання ситуаційного завдання  всі кандидати повідомляються одним із доступних способів, обраних ними (зазначається у заяві про участь у конкурсі), не пізніше ніж за один робочий день до проходження такого тестування та розв’язання ситуаційного завдання. Проведення презентації перспективного плану розвитку закладу освіти може відбуватися того ж дня, що і перевірка знання законодавства і розв’язання ситуаційного завдання. 
   5. Розв’язання ситуаційних завдань проводиться з метою з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов’язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов’язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти.
   6. Ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами письмово. Один з кандидатів обирає конверт із ситуаційним завданням для всіх випадковим методом.
   7.  Голова комісії оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати.
   8. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання. 
   9. На розв’язання одного ситуаційного завдання кандидатові надається не більше 30 хвилин. 
   10. Після завершення розв’язання ситуаційних завдань або після закінчення часу, відведеного на їх розв’язання, кандидати віддають бланки із розв’язаними ситуаційними завданнями секретарю комісії.
   11.  Зміст відповіді на ситуаційне завдання оцінюється відповідно до реалізації наступних компетентностей:
    -    нормативно-правова компетентність (здатність реалізовувати освітню політику навчального закладу відповідно до вимог і стандартів державної політики в сфері освіти);
    -    управлінська компетентність (здатність ефективно здійснювати управлінську діяльність в умовах закладу загальної середньої освіти);
    - психологічна компетентність (здатність створювати сприятливий психологічний клімат у колективі, формувати атмосферу відданості справі, ініціативи та відповідальності); 
    -    лідерська компетентність (здатність вливати на людей і формувати команду своїх послідовників);
    -    комунікативна компетентність (здатність забезпечувати ефективні комунікації в колективі).
   12. Правильне розв’язання ситуаційного завдання максимально оцінюється в 30 балів і виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання , уміння, компетенції, необхідні для ефективного  виконання посадових обов’язків.
   13. Остаточний бал за розв’язування ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.
   14. Кандидати, які під час розв’язування ситуаційного завдання отримали середній бал 15 або нижче, а також кандидати, які не з’явилися для розв’язання ситуаційного завдання, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються  до чергового етапу конкурсу.
   15. Відкрита публічна презентація перспективного плану розвитку навчального закладу загальної середньої освіти перед конкурсною комісією здійснюється державною мовою особисто конкурсантом у зручний для нього спосіб, а також шляхом надання відповідей на питання членів конкурсної комісії щодо проведення презентації.
   16. Регламент етапу:
- Виступ претендента – до 15 хвилин;
- Запитання та обговорення – до 10 хвилин.
  17. Під час оцінки презентації перспективного плану розвитку навчального закладу враховується:
- наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу;
- наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх досягнення;
- наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (інформація, що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена на сайті закладу), визначення наявних проблем;
- реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів;
- відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади;
- новизна, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності;
- залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проектах тощо;
- переваги обраного шляху розвитку закладу.

   18. Оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами публічної презентації здійснюється шляхом виставлення балів членами конкурсної комісії.
   19. Максимальна кількість балів за презентацію перспективного плану розвитку навчального закладу загальної середньої освіти становить 40 балів.
   20. Остаточний бал за презентацію перспективного плану розвитку навчального закладу загальної середньої освіти є середнє арифметичне значення індивідуальних балів, виставлених членами конкурсної комісії.
   21. Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених за результатами всіх етапів конкурсу: тестування, вирішення ситуаційного завдання та публічної презентації.
   22. Загальна максимальна кількість набраних балів може становити 100 балів.
   23. Переможцем вважається особа, яка набере найбільшу кількість балів, за результатами всіх випробувань.


Додаток 4
Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Семидубської сільської ради Дубенського району Рівненської області

ЗРАЗОК заяви претендента про участь у конкурсі
                                                                                Голові конкурсної комісії з проведення 
                                   конкурсу на посаду директора
                                         _________________________________________
                                                                       (найменування закладу освіти)
                                         _________________________________________
                                         ___________________________________
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові голови конкурсної комісії)
                                         ________________________________________
                                         ________________________________________
                                                             (прізвище, ім’я, по батькові претендента на участь у конкурсі)
                                         ________________________________________,
                                                             (дата народження претендента)
                                   який (яка) проживає за адресою:
                                         ________________________________________,
                                                                 (адреса проживання)
                                         __________________________________,
                                   тел. моб.: ________________________________,
                                   е-mail: ___________________________________
 
ЗАЯВА*
 Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади директора _____________________________________________________________________________
(найменування закладу освіти)
_____________________________________________________________________________.
Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».
Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.
У разі допуску до участі у конкурсному відборі на посаду керівника закладу освіти, інформацію про проведення конкурсного відбору прошу повідомляти мені шляхом телефонного дзвінка та (за необхідності) забезпечити технічними засобами для презентації програми розвитку закладу освіти.
Додатки**:
* автобіографія та/або резюме із фотокарткою (за вибором учасника конкурсу);
* копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
* копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
* копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
* довідка про відсутність судимості;
* мотиваційний лист, складений у довільній формі;
* тезові ключові пропозиції перспективного плану розвитку на один та п’ять років.
* - інші документи, які підтверджують професійні та/або моральні якості** (вказати, які саме).
 
"___" ____________ 2021 р. _____________
         (підпис) ______________________прізвище та ініціали) * Заява пишеться особою власноручно


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь