Семидубська громада
Рівненська область, Дубенський район

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися Трудовим архівом Дубенського району

Дата: 16.02.2021 15:16
Кількість переглядів: 968

Проект рішення за посиланням: https://semydubska-gromada.gov.ua/docs/665104/

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Про оприлюднення проекту регуляторного акта

органу місцевого самоврядування.

 

                     Відповідно до вимог Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об»єднань оприлюднюється проект « Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Трудовим архівом Дубенського району» розроблений Трудовим архівом Дубенського району.

                      Проект спрямований на врегулювання питання ціноутворення і передбачає встановлення цін і тарифів на платні послуги, які надаються      КУ «Обєднаний трудовий архів Дубенського району Рівненської області»  Семидубської сільської ради.

                       Підставою для розробки проекту є постанова Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними архівними установами» зі змінами , що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 175  та Наказ Державного комітету архівів України «Про затвердження  цін на роботи ( послуги ), що виконуюються центральними державними архівними установами на договірних засадах» від 06 травня 2008 року № 82.

                      Проект разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється ву мережі інтернет на офіційному веб-сайті Семидубської сільської  ради:   semydubska-gromada.gov.ua

                      З текстом проекту та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитись також в Семидубській сільській  раді та КУ «Обєднаний трудовий  архів  Дубенського району».

                     Зауваження та пропозиції у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення на адресу розробника: Семидубська сільська  рада, вул. Центральна, 53,  с.Семидуби , Дубенський район, Рівненська  область,  індекс  35650, тел. (03656) 79-2-43, е-mail: semydubysr@ukr.net. 

16.02.2021

 

 

АНАЛІЗ

РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ  РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

 

проекту рішення Семидубської сільської ради «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються (надаються) комунальною  установою                   «Обєднаний трудовий архів Дубенського району Рівненської області» Семидубської сільської ради.

 

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державної регуляції  господарських відноси.

З переходом держави на ринкову економіку почався активний процес реорганізації структури суспільства. Ліквідування колективних сільськогосподарських підприємств, розпаювання землі, роздержавлення таких галузей як місцева промисловість, будівництво, торгівля, масове харчування та інше, привело до виникнення значної кількості малих недержавних структур. Створення та часто швидке закриття підприємств малого, середнього бізнесу приводить до нагромадження і постійного збільшення кількості справ з особового складу, які треба зберігати і надавати за ними довідки громадянам.

Документи з особового складу ліквідованих підприємств та установ не мають наукової та історичної цінності, тому не належать до Національного архівного фонду (НАФ) і не підлягають передачі в державні архіви. Але вони мають соціальне значення для забезпечення соціального захисту громадян та підлягають зберіганню 75 років.

Враховуючи інтереси громадян також виникає потреба опрацювання питань налагодження діловодства та формування архіву діючих підприємств та установ, в діяльності яких не утворюються документи НАФ.

Отже з однієї сторони виникає проблема збереження документів з особового складу як ліквідованих, так і діючих підприємницьких структур.

Асигнувань, які поступають з загального фонду районного бюджету недостатньо для своєчасного приймання, концентрування та забезпечення вимог технологічного режиму гарантованого збереження соціально значимих архівних документів. Тому питання залучення додаткових коштів у теперішній час стає актуальним. Джерелом цих коштів для необхідного функціонування бюджетної установи є платні послуги.

Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» в редакції від 24.12.1993 року № 3814-Х ІІ із змінами  та доповненнями в редакції Закону від 21 травня 2015 року передбачено надання платних послуг бюджетними установами.

Відповідно до статті 35 Закону України Про Національний архівний фонд “, архівні установи можуть надавати за плату послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах. Архівні установи можуть виконувати на платній основі роботи, пов'язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб, провадити іншу не заборонену законом діяльність з архівної справи і діловодства. Роботи виконуються, на договірних засадах з оплатою відповідно до цін і тарифів, затверджених згідно із законодавством.

Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639. Також при розробці проекту рішення використано окремі  положення наказу Державного комітету архівів України  від 06 травня 2008 року № 82 «Про  затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються центральними державними архівними установами на договірних засадах».

Даним проектом рішення Семидубської сільської ради пропонується затвердити ціни на роботи (послуги), що виконуються (надаються) комунальною  установою «Обєднаний трудовий архів Дубенського району Рівненської області » Семидубської сільської  ради.

Надання таких платних послуг забезпечить комунальній установі змогу залучити додаткові кошти для вирішення поточних фінансових питань.

 

2. Цілі державного регулювання.

      Ціль регуляторного акту - додаткове фінансування трудового архіву на заходи по забезпеченню нормативних умов зберігання соціально значущих документів з особового складу, необхідних для захисту законних прав та інтересів громадян.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

           Досягнення встановленої цілі можливо б було здійснити наданням безкоштовних послуг підприємницьким структурам з питань удосконалення діловодства та формування архівів. Цей альтернативний спосіб неприйнятний. З однієї сторони витрачається час праці, який оплачується за рахунок бюджетних коштів, та з другої сторони, зменшується фінансування витрат на заходи по забезпеченню збереження документів, які знаходяться у трудовому архіві.

Комунальна   установа    «Обєднаний трудовий архів Дубенського району» утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, субвенції селищної, сільських рад тому ринкові відносини та господарський розрахунок не діють.

 

Для поліпшення матеріально-технічної бази трудового архіву потрібне додаткове фінансування. Недостатність коштів у районному бюджеті не дозволяє додатково профінансувати видатки трудового архіву.

 

4.  Механізм та заходи забезпечення рішення проблем  шляхом прийняття регуляторного акту .

Комунальна   установа    «Обєднаний трудовий архів Дубенського району»   надає платні послуги згідно переліку платних послуг, які можуть надавати архівні установи.

Перелік платних послуг затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 1998 року № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись державними архівними установами» зі змінами , що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 175.  

Платні послуги надаються на договірних засадах, згідно розрахованих тарифів, та оплачуються на підставі акту виконаних робіт.

Кошти за виконані платні послуги надходять на спеціальний рахунок КУ  «Обєднаний трудовий архів Дубенського району»  і використовуються згідно затвердженого кошторису.

Оплата за послуги використовується, згідно законодавства, на реалізацію пріоритетних заходів, зв'язаних з виконанням основних функцій по створенню умов гарантійного збереження документів з особового складу у відповідність з вимогами розпорядження Президента України від 1 квітня 2005 року № 957/2005-рп «Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України».

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акту послуги будуть надаватися як юридичним особам, так і фізичним. Послугами користуються підприємства, установи, які бажають мати порядок у документах та передають документи на довгострокове зберігання.

Коли підприємство ліквідується, то такі послуги надаються згідно законодавства про ліквідацію або банкрутство підприємств на платній основі.

В трудовий архів надаються документи, оформлені згідно Правил роботи архівних установ, що являється обов'язковим для виконання юридичним особам, так і фізичним.

При цьому юридичні та фізичні особи  мають право користуватися послугами трудового архіву по упорядкуванню, оправленню справ з особового складу та іншої документації тимчасового зберігання, що є дійсною допомогою у налагодженні діловодства та у подальшому - передати документи на збереження у трудовий архів.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.

Найважливішим результатом прийняття регуляторного акту буде соціальний ефект який гарантує законні права та інтереси громадян на соціальний захист.

В результаті прийняття регуляторного акту підвищиться свідомість керівників підприємницьких структур та населення відносно значимості архівів з особового складу та підвищиться їх відповідальність за збереження соціально значимих документів.

У разі прийняття регуляторного акту очікується,  в 2021 році,  економічний ефект у вигляді надходження  додаткових коштів у сумі 50000 грн.

Кошти від платних послуг будуть використані для додаткового фінансування заходів по гарантованому збереженню документів з кадрових питань особового складу що є результатом загальної економічної і соціальної результативності дії регуляторного акта та забезпечення як інтересів трудового архіву, так і громадян, і суб'єктів підприємницької діяльності.

Негативного впливу від прийняття даного регуляторного акту не передбачається.

 

7. Визначення строку дії  регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта необмежений. Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту та при зміні законодавчої бази.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Визначення результативності регуляторного акту проводиться по показникам обліку та аналізу відстеження отриманих даних на різних етапах впровадження регуляторного акту.

Показниками результативності регуляторного акту приймаються дані:

- надходження коштів до місцевого бюджету для додаткового фінансування трудового архіву;

- кількість справ з особового складу, які находяться на збереженні у трудовому архіві та кількість запитів соціального значення виконаних з використанням цих документів;

- виконані заходи по забезпеченню гарантованого збереження соціально значущих документів. 

 

9. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

- аналіз надходження коштів від надання платних послуг комунальною установою «Обєднаний Трудовий архів Дубенського району».

- оцінка результатів та звітування про роботу Трудового архіву перед депутатами на сесії Семидубської сільської ради.

 

Директор КУ «Обєднаний Трудовий архів

Дубенського району»                                                    Людмила МОСІЙЧУК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь