A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Семидубська громада
Рівненська область, Дубенський район

Про затвердження вартості харчування в закладах освіти та встановлення батьківської плати на харчування дітей дошкільного   віку на 2021 рік

Дата: 16.02.2021 13:14
Кількість переглядів: 94

ОГОЛОШЕННЯ

 

Семидубська сільська рада розробила проект регуляторного акту:

 

Про затвердження вартості харчування в закладах освіти та встановлення батьківської плати на харчування дітей дошкільного   віку на 2021 рік

 

 

 

    Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою отримання пропозицій, зауважень  від фізичних та юридичних осіб,   їх об’єднан на офіційному сайті Семидубської  сільської ради оприлюднюється регуляторний акт – проєкт рішення Семидубської сільської ради «  Про затвердження вартості харчування в закладах освіти та встановлення батьківської плати на харчування дітей дошкільного   віку на 2021 рік»  та аналіз його регуляторного впливу.

Метою даного проєкту є:

- урегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, які займаються наданням освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, і батьками дітей, що перебувають в закладах освіти на території   територіальної громади Семидубської сільської ради;

- затвердження вартості харчування дитини дошкільного та шкільного віку, яка перебуває в закладі освіти;

- встановлення єдиних цін на харчування для дітей, що перебувають в закладах освіти на території   територіальної громади Семидубської сільської ради;

- встановлення плати, яку додатково вносять батьки за харчування дітей.

Зі змістом зазначених матеріалів також можна ознайомитись щоденно (крім святкових та вихідних днів) у розробника.

 

       Зауваження та пропозиції до проєкту рішення та аналізу регуляторного впливу цього проєкту надсилати в письмовому вигляді впродовж місяця з дня опублікування на адресу: с.Семидуби, вул.Центральна,53; виконавчий комітет Семидубської сільської ради. 

 

тел.: (03656)79-2-43,  E-mail: semydubysr@ukr.net

 

 

 

16 лютого 2021 року

Проект рішення за посиланням: https://semydubska-gromada.gov.ua/docs/665068/

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

рішення Семидубської сільської ради «Про затвердження вартості харчування в закладах освіти та встановлення батьківської плати на харчування дітей дошкільного   віку на 2021 рік»

 

Проблема

Регуляторним актом, що є предметом цього аналізу, планується затвердження вартості харчування дитини дошкільного та шкільного віку, яка перебуває в закладі освіти та навчально-виховних комплексах . На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до ч. 5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказу Міністерства освіти і науки від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», з метою організації повноцінного харчування дітей дошкільного віку,  у зв’язку з об’єднанням громад, збільшення мережі закладів  виникла необхідність встановити з 2021 року розміри батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та навчально-виховних комплексах   територіальної громади Семидубської сільської ради.                                                   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо затвердження зазначених норм віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування.

Прийняття запропонованого регуляторного акту прямо та/або опосередковано вплине на три групи:

• органи місцевого самоврядування;

• підприємства та підприємці, що постачають продукти;

• батьків дітей, що перебувають в закладах освіти. 

Враховуючи вищевикладене, пропонується з метою забезпечення позитивного впливу, вирішити зазначену проблему шляхом встановлення розміру вартості харчування.

 

Мета

Основною метою прийняття рішення є встановлення вартості харчування дитини дошкільного та шкільного віку, яка перебуває в закладі освіти .

Вирішення даного питання допоможе досягти таких цілей:

- урегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, які займаються наданням освітніх послуг у сфері освіти, і батьками дітей, що перебувають в закладах освіти на території   територіальної громади Семидубської сільської ради;  

- встановлення вартості харчування дитини дошкільного та шкільного віку, яка перебуває в закладі освітиз 2021 року;

- встановлення єдиних цін на харчування для дітей, що перебувають в закладах освіти на території   територіальної громади Семидубської сільської ради;

- встановлення  плати, яку додатково вносять батьки за харчування дітей.

 

Способи досягнення встановлених цілей

Досягнення вирішення проблеми можливо шляхом прийняття відповідного рішення.

Відмова від прийняття цього рішення не забезпечить прозорість на ціноутворення за харчування дітей на території   територіальної громади Семидубської сільської ради.

Враховуючи чинне законодавство та нормативні акти місцевого самоврядування, можна дійти висновку, що адекватна альтернатива запропонованому способу вирішення проблеми відсутня. Механізм, який забезпечить ефективне розглядання проблеми, можна описати таким чином.

Прийняття рішення, здійснене з додержанням вимог чинного законодавства після аналізу ситуації та підготовки його проєкту, надасть можливість застосувати норми у практичній діяльності органів місцевого самоврядування, батьків та безпосередньо дітей.

Застосування цих норм у розрахунках (щодо визначення вартості харчування) дозволить уникнути розбіжностей між їх розрахунковими та реальними (економічно обґрунтованими та фактично підтверджені практикою) числовими вираженнями. Таким чином, проблема і основна ціль, сформульовані у цьому аналізі, будуть вирішені.

 

Механізм вирішення проблеми

1. Семидубська сільська рада рада в порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проводить обговорення на предмет отримання зауважень до розрахованих норм утворення.

2. Зауваження розглядаються зі складанням таблиці розбіжностей та приймається рішення про включення пропозицій до проєкту.

3. Підготовлений проєкт виноситься на розгляд сесії Семидубської сільської ради та затверджується його рішенням.

 

Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі

прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливостей впровадження на виконання вимог регуляторного акту

Прийняття та виконання вимог даного регуляторного акту здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Для забезпечення досягнення встановленої мети цим проєктом регуляторного акту пропонується встановлення чітко визначених розмірів батьківської плати за харчування дітей у закладах освіти.

Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною закладу, за дні, у які дитина не відвідувала заклад (у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які іх замінюють, у літній оздоровчий період, тощо), плата з батьків не справляється.

  

 У разі прийняття цього регуляторного акту в результаті встановлення  батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти очікуються додаткові надходження до бюджету, що дає можливість витрачання бюджетних коштів на поліпшення харчування дітей.

Непередбачуваними загрозами досягнення мети даного акту є наступні фактори:

- неплатежі батьків ;

- зміни у законодавстві.

 

Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акту

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигоди та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту.  

Цей регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності.

На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути погіршення умов проживання населення, зменшення фінансових ресурсів.

 

Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту

Запропонований регуляторний акт вводиться в дію з дня, прийнятого рішенням Семидубської сільської  ради.

 

Визначення показників результативності регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися протягом його дії.

 

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

При проведенні відстеження результативності цього регуляторного акту буде використовуватися статистичний метод шляхом збору та аналізу даних за відповідний період.

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватися відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та буде проведено:

- базове відстеження результативності регуляторного акту - до дня набрання чинності регуляторного акту;

- повторне відстеження результативності регуляторного акту - не пізніше, як через рік після набрання чинності регуляторного акту;

- періодичне відстеження результативності регуляторного акту - через три роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження.

 

Строк дії акту

Рішення Семидубської сільської  ради «Про встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей у навчально-виховних комплексах та закладах дошкільної освіти   сільської ради » є регуляторним нормативно - правовим актом, який є загальнообов'язковим до застосування і строк дії якого необмежений.

У разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корегування, зміни чи доповнення.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь